100 на СПА – печеливши участници

100 на СПА – печеливши участници

25.09.2017

100 ваучера за СПА почивка в хотел по избор ще зарадват 100 късметлии в Mall Plovdiv!

Имената на първите 25 победители от тегленето на 25 септемви 2017 са:

1. Параскева Кръстева Пехливанова
2. Гергана Владимирова Балчева
3. Милена Симеонова Атанасова
4. Стоян Владимиров Говедаров
5. Велислава Живкова Джиголинова
6. Анета Христова Демерджиева
7. Иван Георгиев Георгиев
8. Веселин Красимиров Райчинов
9. Миглена Тодорова Кондова
10. Биляна Милчова Караиванова
11. Мирела Георгиева Иванова
12. Свилена Боянова Русева
13. Иванка Иванова Неделчева
14. Снежанка Николова Димитрова
15. Иван Сашов Илиев
16. Кирил Николаев Апостолов
17. Диана Щерева Гешева
18. Лили Василева Тачева
19. Михаил Георгиев Паунов
20. Йордан Атанасов Караиванов
21. Георги Костадинов Босаков
22. Деница Йорданова Станчева
23. Десислава Красимирова Асенова
24. Васка Георгиева Маркова
25. Надие Шакир Тюркюджю

Имената 25-те победители от тегленето на 02 октомври 2017 са:

1. Александра Емилова Ангова
2. Таня Костадинова Бишурова
3. Петя Николаева Златанска
4. Марияна Красимирова Костадинова
5. Десислава Стефанова Калинкова
6. Райна Андонова Даярова
7. Ренета Димитрова Иванова
8.Георги Тончев Маргаритов
9. Венцислав Димитров Чалъмов
10. Михаела Светлозар Боева
11. Владимир Атанасов Трайков
12. Аница Петрова Ангелова
13. Ирен Лъчезарова Лазарова
14. Гергана Сашкова Пашова
15. Десислава Станчева Даскалова
16. Ивенина Атанасова Пеевска
17. Мария Стефанова Илиева
18. Мария Иванова Тачева
19. Мария Павлова Дипчикова
20. Александър Кирилов Шопов
21. Екрем Седжатинов Дрянов
22. Александър Христов Дросев
23. Здравко Кирилов Киров
24. Борис Руменов Миланов
25. Йовка Илиева Петкова

Имената 25-те победители от тегленето на 09 октомври 2017 са:

1. Руслан Николов Кулински
2. Иванка Богданова Георгиева
3. Весела Иванова Тодорова
4. Даниела Делчева Тинкова
5. Кирил Калчев Иванов
6. Николай Атанасов Стефанов
7. Валерия Стаменова Бенин
8. Камелия Георгиева Димлянова
9. Лидия Георгиева Гаджова
10. Стоянка Пенчева Христозова
11. Айля Ахмед Солак
12. Диана Иванова Иванова
13. Доника Белева Тодорова
14. Гергана Петрова Граматикова
15. Марияне Оник Артинян
16. Калоян Петков Нанев
17. Звезделина Николаева Лачева
18. Красимир Димитров Райков
19. Павлина Пламенова Багрянова
20. Паулина Кирилова Симеонова
21. Йорданка Георгиева Попова
22. Антоанета Великова Грозданова
23. Анелия Андреева Кьоровска
24. Антония Георгиева Бурова
25. Мирела Петкова Байрактарова

Имената 25-те победители от тегленето на 16 октомври 2017 са:

1. Борислав Василев Личев
2. Ирина Данчева Колева
3. Веселин Иванов Козарев
4. Мая Гавраилова Благова
5. Августина Юлиянова Търколанова
6. Вероника Енрике Алберто Матова
7. Емилия Иванова Илинкина
8. Вера Димитрова Стойкова
9. Антония Стефанова Калудова
10. Весела Цветанова Ковачева
11. Лозена Красимирова Младенова
12. Искра Николаева Аврамова
13. Росалина Ангелова Ангелова
14. Пенка Панкова Бодурова
15. Рени Милкова Гиева
16. Ива Тодорова Кръстева
17. Светлозар Тонев Бургов
18. Соня Бориславова Георгиева
19. Митка Чонова Диколакова
20. Мария Василева Цветкова
21. Йотка Нешева Берберова
22. Галя Станимирова Томова
23. Марияна Георгиева Чотова
24. Данаил Андреев Николов
25. Деница Георгиева Николаева

 
Припомняме, че при всяко теглене ще бъдат определяни по 25 печеливши участника, като във всяко едно от тях ще се включват всички талони, пуснати в урната на промоцията.

Честито!

Намери в мола