Банка ДСК

Банка ДСК е част от унгарската Група ОТП, една от водещите банкови групи в Централна и Източна Европа. В своята над 67-годишна история Банка ДСК е изградила устойчиви взаимоотношения с всички клиентски групи. Традиционен лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас, утвърден лидер в банкирането на дребно, банката има завоювани позиции и като надежден партньор на бизнеса в страната. Сред основните приоритети на институцията е прилагането на иновативни подходи към банковите продукти и услуги и начините на тяхното предлагане, а усилията на Банката са насочени към модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез прилагане на най-новите достижения в областта на информационните технологии. Поддържането на устойчиви взаимоотношения с младите потребители и разработване и предоставяне на канали за банкиране, които са съобразени с техния стил и начин на живот, са други ключови приоритети на банката.

Контакти:
Телефон: +359 32 612 180; +359 32 612 183;
Сайт: dskbank.bg
Фейсбук страница: dskbank

Банка ДСК – Партер