Промяната в тарифата за паркиране

Промяната в тарифата за паркиране

26.04.2022

От 26 април 2022 г. Mall Plovdiv променя тарифата за паркиране на територията на паркинга на търговския център.

Първият 1 час от прeстоя се запазва безплатен.

Започнат втори и трети час се таксува 1 лев с ДДС.

Започнат четвърти и пети час се таксуват 3 лева с ДДС.

Започнат шести и всеки следващ час се таксуват 6 лева с ДДС.

Приключил 24-часов период след изтичане на безплатния престой се таксува 150 лева с ДДС.

Останалите правила за ползване на паркинга виж тук.

Намери в мола