Защо детските играчки са толкова важни

Защо детските играчки са толкова важни

28.05.2016

Наближава 1юни и ни се предоставя възможност да споделим някои идеи относно разбирането за играта и играчките. Основната ни идея е да превърнем  магазин Playsense в място, където играчките да помагат на децата да изучават света и да развиват своите сетива и умения, докато се забавляват. Обръщаме изключително внимание върху естетиката на средата, защото смятаме, че тя е от изключителна важност като подход и метод на възпитание. Всеки наш продукт е предоставен на широката аудитория за по-добро запознаване и анализ. Магазин Playsense е условно подреден възрастово, водени от разбирането, че сетивност, чувства и познавателна способност трябва да бъдат еднакво ангажирани на всяка степен на развитие.Солидното количество научни проучвания в областта на невробиологията през последните години, познаването за начина, по който мозъка функционира, подкрепят тези три акцента в педагогиката( цялостен подход, игра и природа).Продуктите на магазин Playsense са подредени условно: ранно детство, конструктивни игри, образователни игри и сюжетно-ролеви игри.

IMG_6038

Играчките за ранно детство при нас започват да стават интересни в периода след  седмият месец, когато се ускорява развитието на лимбичния дял(чувстващия мозък) и неокортексът( мислещият мозък).В тази възраст децата са способни да изразяват широк спектър от емоции и стават по-социални.Подходящи са спиралите с разноцветни дървени топчета, дървените маракаси, лабиринти, дървените книжки, играчки за промушване, бутащи животни, активиращи проходилки. Разполагаме и с играчки за монтаж на стена, които подпомагат детското прохождане.

IMG_6012

Конструктивните игри представляват  различните видове пъзели, низанки, дъските на Сеген, мозайки и дървените кубчета. Нови продукти са многослойните пъзели и дървените конструктори. Изработването на структури по зададени модели, следването на действието стъпка по стъпка открива нови хоризонти на детското развитие.

Изключително вдъхновяващи за нас са образователни ни продукти. Дървеният календар „Playsense“ и магнитните ни букви с българската азбука се превръщат в любимо занимание на всяко дете. Таблицата за умножение по естествен, игрови начин помага за разбирането на действието умножение. Математическото сметало показва с лекота разпределителното свойство на действието събиране и преминаването през десетицата.

IMG_5469

И не на последно място са продуктите за сюжетно-ролевите игри. Дървените печки, мивки, хладилници, микровълнови, миксери и тостери са любими на всяко дете. Зеленчуци, плодове за рязане, сладкиши, дървени пици и игрите на продавачи с кантари и дървени касови апарати. Голям брой изследвания сочат, че всяка фаза на детската игра подобрява  IQ способностите, социално-емоционалната страна на социализацията, ученето и академичното представяне.

Намери в мола